Pošto je Wing Chun vrlo složena, opširna i jedinstvena borilačka veština on ima i svoje principe ili načela:

Izbegavaj upotrebu silom protiv sile

Vežbači tradicionalnog Wing Chun-a radije odbijaju dolazeću silu nego što je zaustavljaju. Zbog toga, većina ručnih tehnika uključuje rotacije, male kružne pokrete rotirajuće ruke u zglobu. Zbog toga pozicija u kojoj se nalazi borac je vrlo bitna. Ona obezbeđuje da njegova tehnika dođe do izražaja.

Deluj duž centralne linije

Centralna linija je imaginarna linija koju vežbač koristi da bi se suočio sa protivnikom. Deluj duz centralne linijePovučena je kroz tačku ispred vežbača gde je on u mogućnosti da pokreće ručni zglob, na nižem, srednjem, višem nivou bez pokretanja svoga tela. Koristeći ovu imaginarnu liniju da se suoči sa protivnikom, vežbač je takođe u mogućnosti da koristi obe ruke u isto vreme.

Gde njegovi ručni zglobovi ne mogu da se ukrste bez okretanja tela, tu nije centralna linija. Umesto okretanja tela da bi se pokrili ovi prostori, koristi se rad nogu da bi se ovi prostori doveli unutar centralne linije. Linija centra je drugačija. Ona predstavlja imaginarnu simetričnu liniju koja deli telo vertikalno na dve polovine. Većina telesnih vitalnih tačaka, koje su povezane sa organima i presurnim tačkama, se nalaze na liniji centra.

Koristi obe ruke u isto vreme

Ovo podrazumeva da vežbač mora da pomera svoje ruke nezavisno od ramena i tela. koristi obe ruke u isto vremeS ciljem da razvije svoje sposobnosti, mora da vežba Shil Lim Tao na pravi način. Ovaj oblik takođe uvežbava um da bude sposoban da kontroliše obe ruke u isto vreme. Glavna kritika tradicionalnog Wing Chun-a je, da zbog nezavisnog pokretanja ruku nema završnog udarca, stoga nema sile. Ovo je svakako netačno. Sila je rezultat brzine i završnog udarca.

Veštiji boric su utrenirani da koriste rad nogu da bi doprineli svom završnom udarcu. Oni takođe postižu veliku brzinu na malim razdaljinama. U poređenju sa udarcima u drugim disciplinama koji zavise od tela, Wing Chun udarci su svakako izjednačeni, ako ne i superiorniji.

Koncentriši se na lakat i koleno pre kontakta.

Naučnim eksperimentima dokazano je da se tokom udarca lakat pomera znatno sporije nego pesnica, čak 2.66 puta. Prema tome, lakat će uvek pokazati putanju udarca, a podlaktica vežbača na protivnikovu nameru.

Wing Chun sistem zastupa posmatranje protivnikovog lakta pre kontakta. U situacijama tokom borbe, predlaže se posmatranje lakta slobodne ruke, zato što se pokret dodirnute ruke može otkriti kroz sam kontakt. U situacijama gde je noga u kontaktu, savetuje se da se gleda protivnikov najbliži lakat.

Koristi kontaktne reflekse u toku kontaktne izmene

Kontaktni refleksi se mogu postići kroz sparing ili posebnim vežbama kao što je Chi Sao. Tradicionalni Wing Chun Chi Sao vežbe uključuju jednoručni i dvoručni Chi Sao i Chi Sao prekrštenih ruku. koristi kontaktne reflekseOve vežbe služe za razvoj vežbačevih refleksa i usredsređivanje na malim odstojanjima, kako očima tako i mogućnošću da se manevriše rukama i nogama prilikom kontakta. Chi Sao vežbe takođe popravljaju tajming i prisebnost koji su od velike važnosti svakom vežbaču borilačkih veština.

Princip koji se krije iza treniranja kontaktnih refleksa je da vežbač prvo uputi silu svojim rukama ka odabranom cilju, zatim preko tačke kontakta, on će pokušati da protumači protivnikovu napadačku silu i predvidi njegov sledeći potez. Kroz tačku
dodira pokret protivnikovog drugog ekstremiteta se prenosi kao vibracija, i može biti vrlo lako otkriven od strane dobro utreniranog tradicionalnog Wing Chun vežbača.Ovo mu omogućuje da prekine protivnikovu trenutnu kretnju i uzvrati.

Koristi neutralni položaj u fazi pre kontakta

Neutralan položaj podrazumeva da se vežbač ne nalazi ni napred, ni pozadi, ni levo, ni desno. On je sličan položaju tenisera dok čeka servis. U većini odbrambenih situacija, pokretljivost je vrlo važna. Ako se borac u odbrani nalazi ispred ili iza neutralnog položaja, ili se naginje na jednu ili drugu stranu, njegova pokretljivost je smanjena. Nije teško shvatiti da neutralan položaj tradicionalnog Wing Chun-a, ili sličan položaj je jedini tip koji dozvoljava vežbaču da napravi pravi iskorak.